Als onderwijs extra zorg behoeft

Voor wie?

Het is niet voor elk kind vanzelfsprekend dat het volgen van onderwijs zonder problemen verloopt. Wanneer er sprake is van leer- en/of ontwikkelingsproblemen of grote traumatische tegenslag in het leven kan een kind vastlopen en (tijdelijk) extra zorg nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Wanneer passend onderwijs niet mogelijk is binnen het regulier (speciaal) onderwijs, is het nodig om breder te kijken naar onderwijs met zorgverbreding. Stichting Reynaerde kan mogelijk financieel helpen. Wanneer je als ouder/verzorger of student op dit punt bent aangekomen, kijk dan snel verder bij Ondersteuning. Passend onderwijs en een zo optimaal mogelijke ontwikkeling is waar elk kind recht op heeft!

Help je mee?

Graag komen we in contact met particulieren en bedrijven die uit persoonlijk of maatschappelijk oogpunt het belang van passend onderwijs hoog op hun agenda hebben staan. Die voor de groep kinderen en jongeren die het niet redden in het onderwijs door leer- of ontwikkelingsstoornissen of grote tegenslag in het leven in beweging willen komen om iedereen een zo groot mogelijke kans te bieden om zich optimaal te ontwikkelen.

Wil je meehelpen? Neem dan hier contact met ons op >