ONDERSTEUNING

Stichting Reynaerde biedt financiële ondersteuning aan leerlingen die wegens leer- en/of ontwikkelingsproblemen extra zorg nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De ondersteuning wordt waar mogelijk geboden aan leerlingen waarbij de (speciaal onderwijs) school, niet in of onvoldoende in deze zorg kan voorzien. Stichting Reynaerde doet dit in de vorm van een schenking (bij basisschool en middelbare school leerlingen) of in de vorm van een renteloze lening in het geval van studenten.

Voor een verzoek tot ondersteuning door Stichting Reynaerde kan worden ingediend, dienen eerst alle andere financiële wegen te worden onderzocht. Denk daarbij aan Gemeente, Samenwerkingsverband, PGB, Zorgverzekering etc..

AANVRAAG:
Een aanvraag tot ondersteuning dient de volgende elementen te bevatten:

 • uitleg en onderbouwing om welke redenen en met welk doel de ondersteuning wordt gevraagd
 • Eventuele motivatie van de reden en type zorg door onafhankelijk derde(n) ter onderbouwing van de situatie
 • De hoogte van het bedrag voor de ondersteuning die gevraagd wordt, voor welke periode en hoe groot de eigen bijdrage is.
 • Toevoegen meest recente jaaropgaaf Inkomsten Belasting als toelichting op de inkomsten en uitgaven. Deze financiële onderbouwing wordt meegenomen in de afweging tot de toekenning van de aanvraag, aangezien de financiële situatie ook de belangrijkste reden is tot het doen van de aanvraag.

U kunt uw aanvraag insturen via info@stichtingreynaerde.nl

*Met het indienen van uw aanvraag gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken 

Procedure

Stichting Reynaerde volgt de volgende werkwijze:

 1. Ouders/Verzorgers dienen de aanvraag in bij Stichting Reynaerde waarvoor de benodigde aanmeldingsstappen zijn doorlopen.
 2. Het bestuur van Stichting Reynaerde beslist over de bijdrage, mede op basis van een onafhankelijk oordeel over de financiële situatie van de ouders.
 3. Als het een kind betreft zijn alle andere financiële wegen onderzocht en bewandeld door ouders (gemeente, SWV, doorbraak tafels, PGB).
 4. De aanvraag wordt indien mogelijk begeleid door een aanbevelingsbrief van een onafhankelijk partij (psycholoog, therapeut, begeleider).
 5. Bij toekenning van de ondersteuning zal na plaatsing en overlegging van de factuur het toegekende deel van de ondersteuning rechtstreeks worden overgemaakt aan de betreffende instelling.

De beslissing over het al dan niet (gedeeltelijk) toekennen van de financiële ondersteuning wordt genomen door het bestuur.
Het bestuur vergadert 6 keer per jaar over de ontvangen aanvragen. Houdt indien mogelijk rekening met de termijn van de aanvraag. In geval van spoed dit graag nadrukkelijk vermelden bij het indienen van de aanvraag in de onderwerp titel van de mail.

Het bestuur van Stichting Reynaerde bestaat uit:

 • Saartina Coenradi (voorzitter)

 • Lonneke Arntz (penningmeester)
 • Carla Ponds (secretaris)