PRIVACY STATEMENT

Stichting Reynaerde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Stichting Reynaerde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening. De hoeveelheid en de typen gegevens die we verwerken, kunnen dus per situatie verschillen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in e-mails en brieven, en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Stichting Reynaerde kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken. Wij doen dit alleen indien u deze gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt en u aan ons van tevoren toestemming heeft verleend deze gegevens te mogen verwerken.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Reynaerde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Stichting Reynaerde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 • Stichting Reynaerde verwerkt ook persoonsgegevens als wij dat wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld indien de belastingdienst ons daartoe verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming


Stichting Reynaerde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat bij geautomatiseerde verwerkingen om besluiten die worden genomen computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Reynaerde) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Stichting Reynaerde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting Reynaerde houdt zich hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting Reynaerde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Reynaerde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites en content van derden


De websites van Stichting Reynaerde kunnen advertenties van andere partijen of linken naar andere websites bevatten. Stichting Reynaerde kan geen invloed uitoefenen op het privacybeleid van deze derden of hun sites. Stichting Reynaerde is dan ook niet verantwoordelijk voor deze partijen en hun websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Stichting Reynaerde gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies houden uw surfgedrag bij, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Reynaerde. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. We wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Stichting Reynaerde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onderstaand e-mailadres.

Onze contactgegevens


Voor vragen, opmerkingen en suggesties inzake privacy en gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Stichting Reynaerde via info@stichtingreynaerde.nl.

Voor andere vragen, opmerkingen en suggesties verwijzen we u graag naar het contactformulier op onze pagina “contact”.

Stichting Reynaerde