OVER ONS

Achtergrond

Stichting Reynaerde is opgericht in 2008. Zij wil waar mogelijk kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen uit alle lagen in de samenleving ondersteunen door het benodigde onderwijs en eventuele zorg voor hun toegankelijk te maken. Zodat alle kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Stichting Reynaerde zal waar nodig en mogelijk een bijdrage leveren om de financiële barrières weg te nemen.

Om dit te kunnen doen is de belangrijkste activiteit van de Stichting het werven van fondsen bij particulieren, bedrijven, stichtingen, verenigingen etc.. Op deze website kun je onder Nieuws zien welke activiteiten er zijn georganiseerd of wanneer je ons ergens kan tegenkomen.

Stichting Reynaerde is sinds de start een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Stichting. Dit betekent dat onder voorwaarden donateurs gebruik kunnen maken van aftrek inkomstenbelasting dan wel aftrek vennootschapsbelasting. Voor meer informatie zie Belastingdienst Dit betekent ook dat wij onze financiële stukken publiceren op deze website. (*onderliggende link onder “financiele stukken”)

Naast ons te financieel te ondersteunen kan je persoonlijk zeker ook bijdragen door te helpen bij de organisatie en uitvoer van fundraisers. Ook een samenwerking met een organisatie is mogelijk. Fijn om samen maatschappelijk bezig te zijn.

Bestuur

Saartina Coenradi (voorzitter)

In het dagelijks leven is Saartina directeur van een data bedrijf in Doorn. Samen met een betrokken team adviseert zij bedrijven op het gebied van datastrategie, business intelligence, data-engineering en datascience. “Al lang voordat mijn 3 kinderen uitvielen in het reguliere onderwijs, hoorde ik van de toenemende problematiek van het gat tussen ontwikkelbehoefte /mogelijkheden en de (financiëring van) onderwijsmogelijkheden. De zoektocht naar passend onderwijs begon en is voor velen nog orde van de dag. Ieder kind voor wie een andere of aangepaste onderwijsvorm het (enige) antwoord is om zich verder te kunnen ontwikkelen, zou deze kans moeten krijgen.” Voor Saartina de reden om in het bestuur te gaan. ,,Als bestuurslid hoop ik niet alleen bij te dragen aan het vergroten van de financiële omvang van het fonds, maar zeker ook aan het verbinden van Stichting Reynaerde met het bedrijfsleven, zorginitiatieven en andere stichtingen. Wie een goed idee heeft om geld in te zamelen, een interessant initiatief tegenkomt op social media of mensen kent die kunnen helpen: leuk om van je te horen”!

Lonneke Arntz (penningmeester)

Na 20 jaar werken in de bancaire sector richtte Lonneke Arntz in 2016 Avaxa Debt Advisors op, waarmee zij ondernemingen adviseert omtrent het onderwerp financiering. Toen haar oudste zoon er naar groep 7 ging liep hij vast en na een zoektocht kwam hij op een school waar hij zich goed kon ontwikkelen, met plezier naar school ging en leerde leren. ,,Ik wens ieder kind een fijne en veilige leeromgeving met de ruimte en begeleiding om zich optimaal te ontwikkelen”.
Lonneke vindt de Stichting een mooi maatschappelijk initiatief waar ze graag aan bijdraagt. Samen met de andere bestuursleden hoopt ze de Stichting goed van de grond te krijgen, waardoor meer kinderen het onderwijs krijgen waar ze behoefte aan hebben.
Lonnekes oproep: ,,Een kleine bijdrage kan al een groot verschil maken. Als alle ouders van deze bijzondere leerlingen en oud-leerlingen alsmede oud-leerlingen die inmiddels zelf een inkomen hebben, een bijdrage willen leveren, kunnen we de (toekomstige) wereld van meerdere kinderen er ineens anders uit laten zien. Eigenlijk gun je ieder kind passend onderwijs, maar spijtig genoeg verkeert niet iedereen in de gelukkige omstandigheid om dit (financieel) waar te maken. Ben jij dat steuntje in de rug voor die kinderen?”

Carla Ponds (Secretaris)

Met veel plezier werkt Carla Ponds als manager sales en marketing in de Health Care sector.
Na een intensieve zoektocht voor haar oudste dochter, die om verschillende redenen niet kon aarden op school, vond zij een school met passend onderwijs. ,,De opzet van het onderwijs, de individuele begeleiding, de zorg en aandacht voor leerlingen: het voelde als een warm bad voor mijn dochter”. Carla gunt ieder kind dat zijn of haar weg niet kan vinden in het reguliere onderwijs een passende plek. ,,Van dichtbij heb ik kunnen zien wat de juiste omgeving met een kind kan doen”. Daarom besloot Carla in het bestuur te gaan. ,,Ik droom graag van grote doelen. Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst het belang van passend (particulier) onderwijsaanbod als op de kaart zetten bij OCW. Ik hoop dat we met de Stichting het verschil kunnen maken en ons doel breed onder de aandacht kunnen brengen. ,,Ieder kind verdient een goede plek, laten we dit samen mogelijk maken”.